logo

ÖZBEK, 2012-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI KUTLADI

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Özbek’in mesajı şöyle:

Değerli Yönetici ve Öğretmenler,

Değerli Veliler

Yarınlarımızın güvencesi sevgili öğrenciler…

Bilindiği gibi 2013 2014 öğretim yılı 1. sınıflar için , “okula uyum ve tanıtım” (oryantasyon) amacı ile 9 Eylül pazartesi günü, diğer tüm sınıflar için 16 Eylül pazartesi günü açılış törenleri ve İlköğretim Haftası programları ile başlamış olacaktır.

Yaklaşık 2 aylık tatil döneminde gerek Müdürlüğümüzce, gerekse okul idarecilerince sorunsuz bir eğitim-öğretim dönemini başlatmak amacı ile gerekli tüm çalışmalar sürdürülmüştür.

Ancak, eğitimde bütün sorunları çözmek ve istenen başarıyı yakalamak elbette ki kısa vadede ulaşılan bir nokta değildir. Çünkü sorunlar tek yönlü değil çok yönlüdür. Altyapıdan tutun da, velilerin duyarsızlığına kadar birçok sorunları çözmek zorundasınız. Bunun yanında çocuklarımıza belli bilgileri ezberletmekle de eğitimde istenen amaca ulaşmış olamazsınız. Öğrettiklerinizi davranış haline dönüştüremediğiniz takdirde istediğiniz sonuca asla ulaşmış sayılamazsınız. Tüm bunlar çok kapsamlı bir çalışmayı gerekir.

Türk Millî Eğitimin genel amacı da bu doğrultuda olup, “Türk Milletinin bütün fertlerinin; Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve tüm bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek”, “beden, zihin, ahlâk,ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş….kişiler olarak yetiştirmek”; böylece küreselleşen dünyanın bireyden beklentileri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde eğitim vermek suretiyle “Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır. ” şeklinde ifade edilmektedir.

Vizyonunuzu, misyonunuzu, kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerinizi bu düşünceden hareketle belirlemek zorundasınız.

Bu bağlamda;

Göreve başladığımız günden bugüne çeşitli yazılı ve sözlü açıklamalarımızda ilimizle ilgili olarak belirlediğimiz öncelikli hedeflerimiz herkes tarafından hatırlanmaktadır. Bunlar kısaca;

–  Okullaşma oranını yükseltmek,

–  Bölgeler arası dengeyi sağlamak,

–  Derslik açığını kapatmak,

–  Özel eğitime önem vermek,

–  Davranış bozuklukları ile mücadele etmek,

–  Hizmet içi eğitimi yaygınlaştırmak,

–  Yaygın eğitimde daha çok vatandaşa ulaşmak,

–  Yeni projeler geliştirmek, şeklinde ifade edilmektedir.

Bugün bu hedeflerimizin gerçekleşme düzeyine baktığımızda çok ciddî gelişmelerin sağlandığı ortaya çıkmaktadır.

Alt yapısından, donanımına, insan gücünden, sosyal kültürel ihtiyaçlarına, öğrencilerin kişisel sorunlarından, eğitimin başarısı ve kalitenin artırılmasına kadar pek çok sorunu birlikte çözmek zorundayız.

Ülkemizin en önemli ve ciddî sorunlarının başında gelen eğitim konusunda bütün temennimiz, herkesin kanunlar, yönetmelikler ve mevzuat çerçevesinde büyük bir hassasiyet göstererek görevlerini en iyi şekilde yapmalarıdır. Hatta olağanüstü gayret sarf ederek üstün performans göstermek kaçınılmaz millî bir sorumluluktur.

Bir ilin eğitimindeki başarısı, şüphesiz, bazı ilçelerin veya bazı okulların başarıları ile ölçülmesi mümkün değildir. Zonguldak merkezdeki bir okulun başarısı kadar Ereğli’deki ve Devrek’deki herhangi bir köy okulunun başarısı da büyük önem taşımaktadır. Âdil ve dengeli bir hizmet anlayışı ile hizmeti ve başarıyı en ücra birimlere kadar yaygınlaştırmak zorundayız.

Bu düşünceden hareketle öncelikle çok belirgin hale gelen ilçeler arası dengesizliği ortadan kaldırmaya yönelik ciddî bir çalışma başlatılmıştır.

Çalışmalarımız arasında çok önemle üzerinde durduğumuz bir konu da sigara- alkol, madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan, şiddet gibi davranış bozukluklarından çocuklarımızın, gençlerimizin korunmasıdır. Bu konuda en etkili yol şüphesiz eğitimdir. Ancak sadece çocuklarımızın eğitilmesi asla yeterli değildir. Bu tür zararlılardan mücadele aileden başlayıp, sokakta, çevrede ve okulda tamamlanmalıdır. Veli çocuğunun nerede olduğunu, zamanını nerede geçirdiğini bilmiyorsa, sokaklar çocuklar için güvenli değilse, medya sürekli şiddeti işliyorsa, okulun çok fazla yapacağı bir şey yoktur. Her okulun kapısında bir polisi görevlendirmeniz de mümkün değildir.

Bu nedenle rehberlik servislerimiz, sağlık kuruluşlarımız, emniyet mensuplarımız, yerel yöneticilerimiz ve medyamız işbirliğinde ciddî bir çalışma başlatılmış, son yılda konu ile ilgili çok sayıda kurs ve seminerler düzenlenmiştir.

Her okulun mutlaka bir proje hazırlaması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almakta olup bu öğretim yılında tüm okulların birer proje hazırlaması istenecektir.

Değerli Yönetici ve Öğretmenler, Değerli Veliler,

Tüm bu çalışmalarımız sonucunda Zonguldak için hedeflediğimiz başarıya adım adım yaklaşıldığının bir göstergesi de Bir üst öğrenime gönderilen ve kayıt yaptıran öğrencilerimizdir. Şüphesiz bu başarıda hepinizin emeği vardır. Hepinizi kutluyorum.

Bu sonuçları yeterli görmemekle ve rehavete kapılmamakla birlikte geçtiğimiz yıllara göre kademeli bir yükselişin sağlanması elbette ki camiamızı, emeği geçenleri, aileleri sevindirmektedir.

EĞİTİMDE DAHA İYİYİ VE KALİTEYİ HEP BİRLİKTE YAKALAYACAĞIZ.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2013-2014 öğretim yılının tüm öğrenci, veli, öğretmen, personel ve yöneticilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, ilimizde eğitimin kalitesinin arttırılması yönünde gayret sarf eden başta Sayın Valimiz Ali KABAN Bey olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, hayırseverlere, medyaya şükranlarımı sunuyor, bu başarıda emeği geçen yönetici, öğretmen, anne baba ve sevgili öğrencilerimi de kutluyorum.

Herkesi sevgi ve saygı ile selâmlıyorum.

Share
634 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+3 = ?