kadıköy bayan escort

logo

EREĞLİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİNDE ‘SESSİZ’ GÖREV DEĞİŞİMİ

Kdz. Ereğli Denizcilik Fakültesi’nin yeni Dekanı  Prof. Dr. Hamza Çeştepe oldu.

Hamza Çeştepe_bs

baki hazer_iç_sBülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Kdz.Ereğli Denizcilik Fakültesi Dekanlığına, Üniversitenin İktisadi ve idari Bil.Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Çeştepe’nin atandığı öğrenildi.

Öte yandan, Denizcilik Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Baki Hazer’in ise Üniversitedeki Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı görevine devam edeceği, edinilen bilgiler arasında.

Aralık ayı başında gerçekleşen atama kararı, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Prof. Dr. Hamza Çeştepe’nin Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili olarak…” şeklinde duyurulurken, Üniversitenin senato kadrosunda, Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili olarak Prof. Dr. Hamza Çeştepe’nin ismi yer aldı.

Fakültede devir teslim ve plaket töreni önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

 

 

Prof. Dr. Hamza Çeştepe kimdir?

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

 Siyasal Bilgiler Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1992

Y. Lisans  Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi

1994

Doktora  Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Üniversitesi

1999

Doçentlik

 Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı

Üniversitelerarası Kurul

2008

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Sakarya Üniversitesi 1993-1999
Dr.Ar.Gör.    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Sakarya Üniversitesi 1999-2000
Yrd.Doç.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Z.Karaelmas Üniversitesi 2000-2008
Doç.Dr.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Z.Karaelmas Üniversitesi 2009-Halen

İlgi Alanları: Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, Uluslararası Politik Ekonomi

Verilen Dersler:

Ekonomik Entegrasyon, Uluslararası Ekonomik Kurumlar ve Birleşmeler, Uluslararası Politik Ekonomi, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Finans (Lisans)

Uluslararası İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat Politikası (Yüksek Lisans)

Seminer (Doktora)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Ermiş, A., “Türk seramik Sektörünün Rekabet Gücü”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Mıstaçoğlu, T., “Ekonomik Entegrasyonun Doğrudan yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Örnekleri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010

Genç, Ö., “Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

Ergun, H., “Hizmet Ticareti ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

İdari Görevler :

Dekan Yardımcılığı               Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi      2010-Halen

Fakülte Kurulu Üyeliği          Z. Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi      2001-2009, 2011-Halen

Yönetim Kurulu Üyeliği         Z. Karaelmas Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu     2009-Halen

Farabi Koordinatörlüğü         Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi      2011-Halen

Bölüm Başkan Yrd.              Z. Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü   2001-2003

Bilimsel Kuruluşlar ve Dergilerde Üyelikler:

Türkiye Ekonomi Kurumu      2007-Halen

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu      2009-Halen

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. N. Ayaş ve H. Çeştepe, “Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türk İmalat Sanayi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 259-281 (2010)

2. Vergil, H. ve H. Çeştepe, “Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate: A Causality Analysis”, ISE Review,9(34), 35-44 (2006).

3. Çeştepe, H. ve H. Vergil, “Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve İstikrar: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, İktisat İşletme ve Finans19(216), 76-85 (2004).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

1. Çeştepe, H., H. Vergil ve N. Ayaş,  “Effects of Changes in Service Trade on Capital Intensity: An Input-Output Analysis for Turkey ”, Public and Private Services in the New Global Economy XIX. International Conference of RESER, 24-25 September 2009, Budapeşte/Macaristan.

2. Ayaş, N., H.Çeştepe ve H. Vergil, “An analysis of Multiplier Coefficients in Service Sector of Turkey”, Public and Private Services in the New Global Economy XIX. International Conference of RESER, 24-25 September 2009, Budapeşte/Macaristan

3. Vergil, H. ve H. Çeştepe, “Competition Power of the New EU Etrants and its Possible Effects on the Competition Power of the European Union”, The Competition Power of the European Union after the Enlargement, The Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration, Gelibolu, Çanakkale, Turkey, 25-35, 27-28 May 2004.

4. Çeştepe, H. ve H. Vergil, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İstikrar İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VII, Ankara, 6-9 Eylül 2003. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Çeştepe, H. ve A. Ermiş, “Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücü (1996-2002)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi12(1), 127-143 (2007).

2. Çeştepe, H., “Dünya Ticaret Örgütü’nün Son Dönemlerdeki Uygulamalarının Türkiye’ye Etkileri”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi6(12), 155-179 (2006).

3. Çeştepe, H. ve Ş. Tüylüoğlu, “Yabancı Doğrudan Yatırımlar Yoluyla Teknoloji Transferi: İrlanda Örneğinden Türkiye İçin Dersler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(2), 45-62 (2006).

4. Vergil, H. ve H. Çeştepe, “Döviz Kuru Değişkenliği ve Yabancı Doğrudan Yatırım Akımları: Türkiye Örneği”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası55(1), 975-986 (2006).

5. Çeştepe, H., “Elektronik Ticaretin Ticari ve Mali Etkileri: Dünya ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiXXII(1), 47-62 (2003).

6. Çeştepe, H. ve M. Bilen “Devletin Ekonomideki Rolü: Finansal Kriz Sonrası Doğu Asya’da Performans Analizi”, İktisat İşletme ve Finans16(183), 54-71 (2001).

Diğer yayınlar :

1. Çeştepe, H., “Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: GATT’tan Dünya Ticaret Örgütüne”, Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Ed. O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu, 203-223, Ekin Kitabevi, Bursa (2005).

2. Tüylüoğlu, Ş. ve H. Çeştepe, “Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi”, Kalkınma Ekonomisi-Seçme Konular, Ed. Sami Taban-Muhsin Kar, 27-69, Ekin Kitabevi, Bursa (2004).

3. Küçükahmetoğlu, O., H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (Ed.), Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Ekin Kitabevi, Bursa (2005).

4. Çeştepe, H., “İktisadi Kalkınmada Sektör Hedeflemenin Önemi: Malezya Yarıiletkenler Örneği”, Yönetim ve EkonomiCelal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6, 95-107 (2000).

5. Güçlü S., ve H. Çeştepe, “Global Ekonomik Kriz ve Türkiye’ye Etkileri”, Yeni Türkiye Dergisi Türk Ekonomisi Özel Sayısı II, Yıl:37, Sayı:1, Ocak (2000)    

6. Çeştepe, H., “Stratejik Ticaret Politikası: Yarıiletkenlerde Malezya ve Güney Kore Arasında Bir Karşılaştırma”, DTM Dış Ticaret Dergisi, Sayı:14, Yıl:4, Temmuz (1999)

7. Çeştepe, H., “Asya Krizi, Dünya ve Türkiye Üzerine Etkileri”, Ekonomi ve Yönetim Cumhuriyetimizin 75.Yılına Armağan, 125-145, SAÜ İİBF, Adapazarı (1998).

8. Çeştepe, H., “Gelecekte İşlem Döviz Piyasaları ve Türkiye’deki Uygulama”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Sayı:2, Şubat (1997)

Share
1628 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+1 = ?

istanbul escort mersin escort sisli escort istanbul escort ümraniye escort anadolutour.com kartal escort dasurl.com beşiktaş escort www.scspics.com şirinevler escort derememlak.com rus escort yapayklavye.com ataköy escort www.umraniyemedya.com beylikdüzü escort ataşehir escort ümraniye escort kadiköy escort kadıköy escort escort kadıköy ümraniye escort kartal escort ataşehir escort anadolu yakası escort