logo

porno indir

sex hikayeleri

izmit escort

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

  • 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile kişi ve kurumlar kutlama mesajı yayınlamaya başladılar. Sansür ve kamusal baskılara karşı büyük mücadeleler sonucu basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasasının 10  Ocak 1961’de yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile Bölgemizde ilk mesaj Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’den  geldi.
  • Gelen tüm mesajlar ve açıklamalar geliş sırası ile şöyle :

Muharrem Akdemir / Zonguldak Belediye Başkanı 

‘BASIN MENSUPLARIMIZIN OMUZLARINDAKİ YÜK HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR’

“Gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için, her türlü mücadelede görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın vermiş oldukları bu emek takdire şayandır. Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla, her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir.

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal kalkınmanın gelişmesinde önemli bir yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde, basın çalışanlarımızın içinde bulunduğu koşullarda, zor şartlar altında çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bu nedenle, görüyoruz ki, basın mensuplarımızın omuzlarındaki yük her geçen gün daha da artmaktadır.

Basın mensuplarımızın haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için düzenlenen 212 sayılı yasa, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girdi. 10 Ocak, özgür basın ve insanca çalışma koşulları için mücadelenin yükseleceği bir gün olmalıdır. Çalışan gazetecilerin, vermiş olduğu emekler görmezden gelinmemeli, basın ve düşünce ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi adına büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”


Faruk Çaturoğlu /   25-26.Dönem Zonguldak Milletvekili

 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER BAYRAMI KUTLUYORUM.

“Bir ülkede demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine riayet eden bir basının varlığıdır. Geçmişten günümüze önemli bir gelişme gösteren, yazılı, görsel ve sanal basınımız, demokrasinin güçlenmesine ve açık toplum hedefine ulaşılmasına değerli katkılar sağlamaktadır.İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte, insanlar tüm dünyadaki gelişmelere daha duyarlı ve haberlere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş, basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Basın mensuplarımızın sorumluluğunun her geçen gün artmaktadır. Basın mensuplarımız, sahip oldukları bu sorumluluk ile insan hakları, özel hayata saygı, doğru ve tarafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir.Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum”


Erdoğan Bektaş / Zonguldak Valisi

 Gazetecilerimiz; demokratik hayatın gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlayan, sorunları gündeme taşıyarak kamu görevlilerine faaliyetlerinde yardımcı olmaya çalışan,  doğru bilgi ve haber akışını sağlayarak toplumun bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve  kamuoyu oluşturulmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Bunun yanısıra yaşadıkları kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda gelişimine de  katkıda bulunmak suretiyle  yararlı olmaktadırlar.

 Doğru, tarafsız, objektif habercilik anlayışı başta olmak üzere insan haklarına saygı ve özel hayata gereken özeni göstermek gibi evrensel meslek  ilkeleri ışığında görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren güçlü bir basın toplumsal hayatımızda da  yaşamsal bir öneme sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle önemli bir kamu görevinin yerine getirilmesi olduğunu düşündüğümüz gazetecilik mesleğini büyük bir emek sarf ederek, mesleğin getirdiği tarafsız, güvenilir, doğru habercilik anlayışıyla sürdüren Değerli Basın Mensuplarımızın  “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü en içten duygularımla kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.


 Recep Ocak  / Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır.
Bu duygu ve düşüncelerimle, basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim.


Sevdekar Aras / CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı

Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün çabayla topluma hizmet eden, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, biz yöneticilerin de sesini, çalışmalarını, yeni projelerini toplumumuza ileten, öncelikle ilçemizdeki değerli basın mensupları olmak üzere, tüm basın mensuplarının,  gazete çalışanlarının bu güzel gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.


  Osman Sav / KGD Yönetim Kurulu Başkanı

“10 Ocak Dayanışma Günü nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğünden basında çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Unutulmamalıdır ki; Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını elbirliği ile çözümlemeliyiz. 10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.”


 Zeki Tosun / AK Parti Zonguldak İl Başkanı 

“Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.
Tosun, mesajında, demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basın varlığı olduğunu belirterek, Türkiye’de basının önemli ilerlemeler gösterdiğini ve ülkenin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da büyük katkıda bulunduğunu belirtti.
Basın mensuplarının çalışmalarının Türkiye’nin şeffaf, demokratik ve hür bir ülke olarak varlığını sürdürmesine hizmet ettiğini belirten Zeki Tosun, şunları kaydetti:
“Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulması şüphesiz basınımızı ve dolayısıyla demokrasimizi daha da güçlü kılacaktır. Basınımız görevini yaparken, hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmemelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın için yol gösterici değerler olmalıdır.
Milletçe birlik, beraberlik, güven ve istikrarı korumak ve devam ettirmek, basın camiamızın önderliğinde hepimizin en önemli görevidir. Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Onların başarısına zemin hazırlamak, şimdiye kadar olduğu gibi daima bizim önceliklerimizden olacaktır.”


 Sinan Burhan /Anadolu Yayıncılar Derneği Yönetim Kurul Başkanı 

“Evrensel meslek ilkeleri; kamu yararı, özel hayata saygıyı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışla yapılan meslek icrası milletin basına duyduğu güveni daha da artacaktır. Basının itibarı bizler için önemlidir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya hepimizin arzusudur. Demokrasinin sağlam temellere oturtulmasında Gazetecilerin ve dolayısı ile medyanın çok önemli bir yeri vardır.

Sinan Burhan, Kâğıt fiyatlarının artması nedeni ile gazetelerin kapandığını, Telif haklarında düzenlemenin yapılmamasından dolayı radyoların, televizyonların sesinin kısıldığını, Türksat ücretlerinin yüksek olması sebebiyle yerel kanalların kilit vurduğunu söyledi. Burhan, Ekonomik koşullarla beraber sektörde işsizliklerin arttığını, birçok yerel medyanın personel çıkarttığını ifade etti.  Anadolu Medyasının bu milletin vicdanı, sesi kulağı, Ülkesinin de can damarı olduğunu vurgulayan Burhan Anadolu medyası için gerekli düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerekir dedi.

Basın çalışanlarının karşılaştıkları her türlü zorluklara rağmen görevlerini fedakârlıkla yaptıklarına işaret eden Sinan Burhan, “Haber peşinde, toplumsal olaylarda, afetlerde, savaşlarda, çatışmalarda canlarını hiçe sayarak geçen bir yaşam biçimidir gazetecilik. Her türlü zorluklara göğüs geren çalışan gazeteciler takdir ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden tüm basın çalışanlarını da rahmetle anıyoruz” dedi.


  İ.Necati Günay / Kdz.Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı

Günay açıklamasında, gazetecilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasının öneminin altını çizerek; “21. yüzyılın baş döndürücü gelişmeleri içinde basın, bugün artık, radyo ve televizyon gibi klasik iletişim araçlarının ötesinde, kesintisiz bir internet medyasına da kavuşmuş durumdadır.”, dedi.

Tarihsel gelişim seyri içerisinde basın, özellikle 19. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren toplum vicdanının sesi olmuştur.

Anılan süreçte, toplumsal iradenin ve modernitenin de öncüsü olan “vilayet gazeteleri”, meşrutiyet ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde toplumsal bilincin şekillenmesinde önemli inisiyatifler üstlenmiştir.

Cumhuriyet dönemi ise bir anlamda basının çağdaş dinamiklere paralel bir ivme kazanmasına pozitif zemini olmuştur.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fazilet adaları’ olarak betimlediği yerel basın, bu kapsamda Anadolu’nun dört bir yanında fazilet örneği özveriler sergilerken; bir yandan da evrensel ve demokratik değerlerin halka iletilmesinde dönemin şartları çerçevesinde son derece fonksiyonel olmuştur.

  1. yüzyılın baş döndürücü gelişmeleri içinde basın, bugün artık, radyo ve televizyon gibi klasik iletişim araçlarının ötesinde, kesintisiz bir internet medyasına da kavuşmuş durumdadır.

Fakat global ölçekteki teknolojik gelişmeler her ne olursa olsun yerel basın, toplumsal sağduyunun sesi olması itibariyle, hiçbir dönemde önemini yitirmemelidir.

Bu bağlamda, madalyonun bir tarafında yerel basının yerel kaynaklarca sahiplenilmesinin gereği yer alırken; diğer tarafında ise yerel basının çağdaş gereklilikleri uygun donatılarla kendisini sürekli revize etmesi bir gereklilik olarak yer almaktadır.

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği hizmet, her türlü takdirin üzerindedir. Umuyorum ki; önümüzdeki süreçte başta yerel basın olmak üzere Türkiye’de basının önündeki özgürlükleri engelleyen diğer hükümlerde kaldırılacaktır.

Bu doğrultuda, her koşulda son derece özverili bir efor sarf ederek medeniyet tarihine değerli notlar düşen basın mensuplarının çalışma şartlarının, iyileştirilmesini ve haklarının korunmasını yürekten temenni ediyorum.

Bu vesileyle bölgemizde görev yapan değerli gazetecilerimizin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum, bölgemizde dünden bugüne yerel basına emeği geçen tüm çalışanları vefa ile anarken; 2019 yılında huzur ve esenlikler diliyorum.


Mesut Özkara / Martı Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü

10 Ocak çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun.Yerel halkın sesi olmaya devam etmeniz dileğimle…iyi çalışmalar.


Hakan Yılmaz / Emekli Emniyet Müdürü 

Hemen her şart ve koşulda, ulaşılmaya çalışılan ya da kendilerine verilen bilgiye göre tarafsız yorumlar ile layıkıyla görevlerini yapma gayreti gösteren gazeteci arkadaşlarımın gününü kutlar, sağlık ve mutluluk içinde başarılar dilerim.


Kadir Uzun / Türk Telekom Kdz. Ereğli Ticari Faaliyetler Yöneticisi

Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle bir çok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan siz değerli basın mensuplarımızın; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü en içten dileklerimle kutlarım.


 Yaşar Ciğer / Eğitimci-Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı 

Tarafsız ve ilkeli bakış açısıyla kamuoyunu bilgilendiren ,toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlanmasında önemli bir rol oynayan ,zor şartlar altında özveriyle görev yapan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.

Siz gazetecilerin varlığı bize her zaman güç vermiştir. İyi ki varsınız çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.


Prof. Dr. Mustafa Çufalı / BEÜ Rektörü 

10 Ocak,  212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Doğru ve tarafsız haber alma ve yayma özgürlüğünün en önemli temsilcisi olan basın, demokratik kültürün de ayrılmaz bir parçasıdır.

Gazetecilik mesleği fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir.  Kamuoyunun bilgilendirilmesinde gece gündüz denemeden zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan  tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlarım.


Abdülkadir Çınar / MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı

10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 58. yıldönümüne gelmiş bulunmaktayız.

Bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle hali hazırda tüm  basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin “10  Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” ’nü, şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Gökhan Demirtaş / Gülüç Belediye  Başkanı 

Taşıdığı değer ve önem gittikçe artan, iletişimin en etkili kanallarından olan basın; halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir. Basın halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireyin ve toplumların da meydana gelen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünya ile sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır.
Kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilincini eyleme dönüştürürken hak ettiği özgürlüğe sahip olan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir.

Günümüzde birçok basın mensubu çok zor koşullar altında görev yapmakta ve mesleğinin doğası gereği büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle dünyanın değişik kriz bölgelerinde ve çatışma ortamlarında görev yapan birçok gazetecinin zaman zaman ağır bedeller ödemekle karşı karşıya kalması son derece üzücüdür. Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi ve yazı yazma bağımsızlığının hem kurumsal hem de yasal çerçevede, bütün boyutlarıyla sağlanması olmak üzere, her konuda rahat, özgür, bağımsız ve güvence altında görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur. Bu durum, aynı zamanda çağdaş bir demokrasinin de en önemli gereğidir. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.’’


Erol Şahin / AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı

‘Toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, toplumu aydınlatma, bilinçlendirme gibi önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım.


Lokman Öztürk / Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Dernek Başkanı 

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.


Gülberk Yalçın / Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü 2018-2020 Dönem Başkanı

 Basın Ulusun Ortak Sesidir
   Bir güç, bir okul, bir yol göstericidir”
                                   M. Kemal ATATÜRK
Basınımızın değerli mensupları;
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik eder, tarafsız, ilkeli, dürüst yayıncılık anlayışıyla ve büyük bir özveriyle sürdürdüğünüz çalışmalarınızda başarılar dileriz.
——————————————————————————————————————————————
 
 .
Korhan Gümüştekin /
OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
—————————————————————————————————————————————–
Sertan Yalçın / Kdz. Ereğli TSO Önceki Dönem Başkanı /İşadamı 
‘Kamuoyunun haber alma ihtiyacını toplumsal sorumluluk ilkeleriyle karşılamak gazeteciliğin olmazsa olmazıdır “Her şart altında demokratik değerleri koruyan, kişilik haklarına saygı gösteren ve toplum yararını gözeten yayınlarla halkın doğru bilgilenmesine katkı sunmak bu mesleğin temel saikidir. Medya yaptığı yayınlarla bir şehrin ve ülkenin ekonomik, kültürel, bilimsel ve siyasal gelişiminde önemli bir güce ve paya sahiptir. Doğru, tarafsız ve ön yargısız haberleri önemsiyorum. Çünkü basın kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu vesileyle emektar basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu günler diliyorum”
 —————————————————————————————————————————————–
İsmail Korkut / Alaplı Kent Konseyi, Anadolu Engelliler Birliği Derneği Alaplı Şubesi ve Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (Alges) Başkanı:
“Toplumumuzun yaşanan gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan ve Kamuoyunun talep ve beklentilerini yansıtma adına önemli bir vazife ifa eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlar, Bu zorlu görevlerinde muvaffakiyetler dilerim.”
 —————————————————————————————————————————————–

Emin Semih Özkök / SMMM 

Doğru ve tarafsız haber alamamak,  beş duyudan yoksun kalmaya, hücre de hapsedilmeye benzer.
O nedenle basının ve basın çalışanlarının yani gazetecilerin özgür ve tarafsız çalışabilir olması hava kadar su kadar yaşamsaldır.

Uğur Mumcu gibi, Abdi İpekçi gibi, Çetin Emeç gibi, Metin Göktepe gibi Canını verip kalemini vermeyen, Yurt sevgisi üstüne sevgi tanımayan Tüm basın emekçilerinin 10 Ocak ÇALIŞAN GAZETECİLER  GÜNÜNÜ yürekten kutluyorum.

Unutmayınız; Dünyanın özgürlüğü sizin kırılmaz kaleminizin ucundadır…

 —————————————————————————————————————————————–

Yaşar Ciğer /  Ak Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı

ONURUYLA SEREFIYLE BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞAN TARAFSIZ VE İLKELİ BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMU BİLGİLENDİREN DEMOKRASİNİN ZENGİNLESMESİNE KATKI SAĞLAYAN BÜTÜN BASIN MENSUBU ÇALIŞANLARININ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUM.
 —————————————————————————————————————————————–

 İsmail Çorumluoğlu /Kdz. Ereğli Kaymakamı “Haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Tüm zorlu çalışma koşullarında, uzun çalışma saatlerini düşünmeden, fedakârca görevlerini yerine getiren değerli basın çalışanları, kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, objektif, güvenilir ve görevini azami şekilde yerine getirme gayretinde olan, ülkemizde ve ilçemizde çalışan tüm gazetecilerimiz ile basın, yayın ve haber ajansları temsilcilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”


Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+8 = ?

escort istanbul sikiş izle bursa escort mersin escort tuzla escort eskisehir escort escort kayseri bursa escort